Tekstgrootte
kleiner groter

Oefenen

Samenwerking is niet alleen van belang tijdens het incident zelf en de periode daarna, maar begint al bij de voorbereiding op de rampenbestrijding. Er vinden daarom het hele jaar door oefeningen plaats. Aan deze oefeningen doen alle samenwerkende organisaties mee.

Een cartoon van een bus met een groep mensen erin. Een vrouw roept met megafoon

Sommige oefeningen zijn kleinschalig, andere vinden plaats met de inzet van alle betrokken organisaties. Maar elke oefening is belangrijk om de kennis en vaardigheden van alle hulpverleners op niveau te houden.Voor nieuwe collega's in de rampenbestrijding organiseren we regelmatig de basismodule crisisbeheersing.

Crisismanagement Groningen zorgt ervoor dat alle in de GRIP-regeling genoemde multidisciplinaire teams - het Commando Plaats Incident, het Operationeel Team, de Gemeentelijke Beleidsteams en het Regionaal Beleidsteam - periodiek worden beoefend. De oefeningen vinden plaats aan de hand van voor de regio realistische scenario's.

Deel deze pagina op