Tekstgrootte
kleiner groter

Netwerken

Voor een effectieve incidentbestrijding is het niet alleen belangrijk om goede afspraken te maken en te oefenen. Alles valt of staat met de manier waarop de partijen met elkaar samenwerken. Het is dan ook belangrijk dat betrokken medewerkers elkaar goed kennen. Vandaar dat Veiligheidsregio Groningen het organiseren van netwerkbijeenkomsten stimuleert en diverse multidisciplinaire werkgroepen kent.

In die werkgroepen stemmen de partners hun gezamenlijke activiteiten met elkaar af. Daarnaast wordt regelmatig een bijdrage geleverd aan oefeningen en bijeenkomsten van gelieerde organisaties. Te denken valt aan kwetsbare instellingen als scholen, verzorgingshuizen en ziekenhuizen, maar ook aan risicoveroorzakers, zoals bijvoorbeeld industrie.

 

 

Deel deze pagina op