Tekstgrootte
kleiner groter

Kaders voor GRIP

Eén van de belangrijkste multidisciplinaire procedures – zo niet de belangrijkste - is de
Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure (GRIP). De regio’s Groningen,
Friesland en Drenthe kennen elk hun eigen GRIP en leggen die vast in hun eigen regionaal crisisplan. Hoewel de opschalingsniveaus binnen die GRIP’s vergelijkbaar waren, waren er ook diverse verschillen te zien. Vanwege de komst van de Meldkamer Noord-Nederland was afstemming van die GRIP’s dan ook
gewenst.

In de notitie Kaders voor de GRIP staan de kaders voor de GRIP’s van de drie noordelijke regio’s beschreven in
aanloop naar en vanaf de komst van de Meldkamer Noord-Nederland.  Afgesproken is dat iedere regio zich daarbij conformeert aan de richtlijnen zoals geformuleerd in dit document.

Kaders voor de GRIP (2014-04-16)

Deel deze pagina op