Tekstgrootte
kleiner groter

Convenanten

De veiligheidsregio's zijn verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de beheerders van objecten behorend tot de vitale infrastructuur, over de samenwerking ter voorbereiding op en bestrijding van een incident of ramp.

In de Wet Veiligheidsregio's is opgenomen dat het bestuur van de veiligheidsregio met haar crisispartners, zoals bijvoorbeeld energie- en drinkwaterbedrijven, afspraken maakt over samenwerking en deze vastlegt in haar crisisplan. De Veiligheidsregio Groningen heeft daarom in 2010 een convenant afgesloten met het Waterbedrijf Groningen en in 2012 met Enexis, Tenet en de Gasunie. Ook de samenwerking met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is in 2012 vastgelegd in een convenant.

 

Bijlagen:

Deel deze pagina op