Tekstgrootte
kleiner groter

Beleidsontwikkeling & planvorming

De Veiligheidsregio Groningen probeert zoveel mogelijk van de praktijk te leren en past haar beleid daar op aan. Afspraken over de samenwerking worden vastgelegd in beleidsplannen, zoals het beleidsplan veiligheidsregio, het regionaal risicoprofiel, het regionaal crisisplan, de GRIP-regeling en het multidisciplinair oefenbeleidsplan.

De samenwerkingsafspraken staan beschreven in:


Over de uitvoering van de afspraken wordt periodiek gerapporteerd. Waar nodig worden de afspraken vervolgens bijgesteld. Grootschalige incidenten worden altijd geëvalueerd. Verbeterpunten die daaruit naar voren komen, leiden tot aanpassing in de samenwerkingsafspraken en worden meegenomen in oefeningen.

Deel deze pagina op