Artikel Zo bereiden wij ons voor

De samenwerkende organisaties bereiden zich gezamenlijk voor op grootschalige incidenten.

Gedeelde afspraken en multidisciplinaire oefeningen zorgen ervoor dat de incidentbestrijding vlekkeloos verloopt als het er ├ęcht om gaat..

Afspraken en multidisciplinaire oefeningen:

Rampbestrijdingsplannen
Aardbevingsoefening