Artikel Risico’s: daar werken we aan in Groningen

In rust en ruimte leven en werken. Een gezond bestaan opbouwen. Dat wensen wij alle mensen in Groningen toe. Gevaren kunnen we niet wegnemen, maar we kunnen wel grip krijgen op de risico's. Daar werkt Veiligheidsregio Groningen dag en nacht en.

Minder risico's, meer veiligheid

Voor grip op de risico's is een goede samenwerking nodig. Met de inwoners van Groningen, en ook met gemeenten, politie, brandweer en andere organisaties. We kijken bijvoorbeeld of gebouwen veilig zijn. En we controleren of bedrijven hun gevaarlijke stoffen veilig vervoeren en bewaren. Zo werken we samen aan een veilig en gezond bestaan voor alle Groningers.

Goed voorbereid op rampen

Gaat er toch iets mis? Dan hebben we voor elke ramp een duidelijk plan. Daarin staat wat iedereen moet doen. We oefenen ook met elkaar door rampen na te spelen. Zo kunnen we snel in actie komen als mensen écht hulp nodig hebben. Jij kunt je ook voorbereiden. Lees wat je kunt doen om de risico's op ongelukken en rampen zo klein mogelijk te houden.
Aardbeving
Brand
Extreem weer
Gasexplosie
Geen stroom, geen water, geen gas
Gevaarlijke stoffen
Ongeluk in het verkeer
Overstroming
Paniek
Terrorisme
Koolmonoxide
Ziektgolf/epidemie