Artikel Regionaal Crisisplan

Op 4 juli 2014 heeft het Regionaal Veiligheidsbestuur het geactualiseerd Regionaal Crisisplan van de Veiligheidsregio Groningen vastgesteld. Dit crisisplan beschrijft de functiestructuur van de crisisorganisatie, de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden die daarbij horen en de afspraken over randvoorwaarden als alarmering en opschaling, leiding en informatievoorziening. Klik hier om dit crisisplan te bekijken.