Nieuwsbericht Tweede dag van de aardbevingsoefening: wat gaan we precies doen?

Gepubliceerd op: 23 november 2018 16:05


Eerder oefenden we in Zuidwolde een zware beving. Deze oefening was onderdeel van onze 3-daagse aardbevingsoefening. Maandag is de tweede oefening. Dan oefenen de crisisteams in Groningen. Wat 17 november gebeurde in Zuidwolde, gebeurt maandag op nog veel grotere schaal. Althans, we simuleren het op het terrein van de veiligheidsregio. Er is niet alleen hulp nodig in één dorp, maar in een groot deel van de provincie. Aan de oefening van maandag doen zo'n 190 personen mee.

Crisisteams
Crisisteams werken veelal achter de schermen. Als inwoner uit de provincie Groningen kan het daarom lastig zijn om een beeld te vormen van wat we doen. Bij grotere incidenten zijn crisisteams achter de schermen actief om incidenten te coördineren. Dit is nodig omdat bij een groot incident veel organisaties moeten samenwerken. De rollen in een crisisteam staan altijd vast. Hoe groter een incident is, hoe meer coördinatie er vanzelfsprekend nodig is. We besluiten dan om op te schalen, zoals we dat noemen.

De onderstaande crisisteams oefenen maandag:

Commando Plaats Incident (COPI)
Het COPI heeft ter plaatse (en is dus aanwezig in de buurt van het incident) de operationele leiding. Dit stemmen de leden af met andere betrokken partijen en adviseren aan het Regionaal Operationeel Team (zie hieronder) aan de hand van wat zij zien en doen. In het COPI zit een: leider COPI, officieren van dienst van de brandweer, GHOR, politie en/of Koninklijke Marechaussee, een informatiemanager en een voorlichter.

Regionaal Operationeel Team (ROT)
Dit team doet (op afstand) de operationele leiding. Dit team bestaat uit: de regionaal operationeel leider, een sectie brandweer, GHOR, politie, Bevolkingszorg, informatiemanagement en een communicatieadviseur.

Regionaal Beleidsteam (RBT)
Het Regionaal Beleidsteam (RBT) heeft de leiding over een crisis als de gevolgen de gemeentegrenzen overstijgen. In het geval van een aardbeving is dit natuurlijk al snel het geval. Het RBT bestaat onder andere uit de de voorzitter van de veiligheidsregio en de regionaal commandant van de brandweer.

Scenario 26 november
Rond 07.00 uur in de ochtend is er een zware aardbeving. Er wordt al snel opgeschaald naar GRIP 2 en het Incidenten Bestrijdingsplan Aardbevingen treedt in werking. De hele verhaallijn wordt na afloop van de 3-daagse aardbevingsoefening gedeeld, omdat de deelnemers natuurlijk niet vooraf mogen weten wat er gebeurt.

De oefening richt zich op de samenwerking tussen crisisteams en de buitenwereld. Voor de buitenwereld wordt gebruikgemaakt van tegenspelers. Deelnemers van de oefening kunnen dan zogenaamd met hen in gesprek. Dit zijn bijvoorbeeld journalisten die deelnemen aan de oefening. Samen met de oefenleiding zorgen zij voor de input van de oefening.

Dit zijn de oefendoelen voor aanstaande maandag:
Oefenen van het Incidentenbestrijdingsplan Aardbevingen;
Bewustwording van omvang en impact van een zware aardbeving;
Onderlinge samenwerking tussen crisisteams, instanties en overheden.