Artikel Handreiking: Bouwstenen veiligheid in Omgevingswet

 

Verwacht wordt dat de Omgevingswet in 2021 in werking treedt. Dan vallen meerdere wetten en besluiten samen onder één nieuwe wet. De Omgevingswet richt zich op een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Samen met Veiligheidsregio Fryslan en Veiligheidsregio Drenthe hebben we een handreiking geschreven over hoe wij de gemeenten in Noord-Nederland advies willen geven over de (fysieke) veiligheid in onze regio. We zien het als veiligheidsregio's als een belangrijke taak om gemeenten te adviseren hierover.

Klik hier om de handreiking te lezen. 

 

Presentaties en visualisaties Congres Omgevingswet 3Noord op 19 september 2019:

Presentaties:

1. Externe veiligheid 

2. Bouw en bluswater

3. Evenementen

4. Milieu

5. Natuurbrand

6. Proces

8. Casco

9. Bruidsschat

 

Visualisaties:

1. Visualisatie Bert-Jan Koekenbier

2. Visualisatie: Samenvatting van het ochtendprogramma

3. Visualisatie: Evenementen

4. Visualisatie: Externe veiligheid

5. Visualisatie: Milieu

6. Visualisatie: Natuurbrand

7. Visualisatie: Sandra Anzion