Artikel Overstroming

In onze provincie kunnen we te maken krijgen met twee soorten overstromingen: overstromingen vanuit zee en overstromingen vanuit de kanalen.

1. Overstroming vanuit zee

Een wester- of noordwesterstorm stuwt het water hoog op langs de Waddenkust, de Eems en de Dollard. Dit kan gevaarlijk zijn, want een groot deel van de provincie ligt beneden de zeespiegel. Bij een eventuele dijkdoorbraak ontstaat er een acute noodsituatie.

2. Overstroming vanuit kanalen

Na extreem veel neerslag kunnen kanalen overstromen, wanneer het water niet snel genoeg naar zee gepompt kan worden. Dit gebeurt alleen als het zeewater te hoog is. De situatie kan in dat geval zo dreigend worden, dat je door hulpverleners gevraagd wordt je woning te verlaten.

Wat wordt er gedaan om de risico's van een overstroming te verkleinen?

Om de veiligheid te waarborgen, zijn de dijken langs de kanalen in onze provincie verhoogd en versterkt. Regelmatig worden deze gecontroleerd en zo nodig hersteld. Ook zijn er waterbergingsgebieden ingericht. Door deze bij extreme neerslag open te stellen, kan het waterschap hier water in laten stromen. Hierdoor zakt het waterpeil in de kanalen. Wat de waterschappen nog meer doen, lees je op de websites www.hunzeenaas.nl en www.noorderzijlvest.nl.

Hoe bereid ik me voor op een overstroming?

  • Op de website Actueel Hoogtebestand Nederland kun je nagaan of jouw omgeving gevoelig is voor overstromingsgevaar. Als je op deze website jouw postcode intypt, krijg je een indicatie te zien van de maaiveldhoogte van je woonomgeving ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP).
  • Bedenk waar je terecht zou kunnen als jij, je naasten en je dieren het huis moeten verlaten vanwege overstromingsgevaar. Overleg ook met buren en kwetsbare mensen uit je omgeving hoe je elkaar kunt helpen.
  • Haal een noodpakket in huis.
  • Maak een lijst met spullen die je mee wilt nemen als je moet evacueren.

Hoe word ik gealarmeerd bij een overstroming?

Als er een overstroming dreigt, word je gealarmeerd door de hulpverleners die ter plaatse zijn, door NL-Alert of door de inzet van geluidswagens.

Wat kan ik doen bij een overstroming?

  • Als je je huis moet verlaten, sluit dan gas, water en elektriciteit af. Bereid je voor op een vertrek voor meerdere dagen. Zie hiervoor de checklist evacuatie.
  • Als de tijd het toelaat, breng dan waardevolle spullen naar de hoogste verdieping van het huis.
  • Is het door het hoge water onmogelijk om je huis te verlaten? Sluit dan gas, water en elektriciteit af. Ga naar het hoogste punt van het huis en neem je noodpakket mee. Denk er ook aan warme dekens, een mobiele telefoon, je medicijnen en een rol vuilniszakken mee te nemen. Laat hulpdiensten weten waar je zit door bijvoorbeeld een wit laken of een witte handdoek uit het raam te hangen.

Hoe blijf ik op de hoogte van een overstroming?

Via hulpverleners, RTV Noord en de website van uw waterschap (www.hunzeenaas.nl of www.noorderzijlvest.nl). Zie ook: Zo blijf je op de hoogte.