Artikel Tijdens een crisis

Als er iets gebeurt, ben je eerst even op jezelf aangewezen. De hulpdiensten zijn niet direct ter plekke. Op deze site staat informatie die je kunt gebruiken om voorbereid te zijn en daarmee kun je jouw zelfredzaamheid vergroten.

Wanneer je jezelf tijdens een ramp of incident in veiligheid kan brengen en voor jezelf kunt zorgen, kunnen de hulpdiensten zich richten op de slachtoffers die de zorg het hardste nodig hebben.

Je kunt jezelf het beste redden als je:

  • Op de hoogte bent van de belangrijkste risico's;
  • Weet wat je in verschillende situaties kan doen;
  • Weet hoe jij jezelf in veiligheid kunt brengen;
  • Weet hoe jij kwetsbare mensen in jouw omgeving kan helpen, zoals kinderen, ouderen en mensen met een beperking;
  • Eerste hulp kunt verlenen aan slachtoffers;
  • De hulpdiensten de weg kunt wijzen naar mensen in nood.
  • Voorbereiden wil zeggen: nu al nadenken en met elkaar praten over de risico's en hoe je elkaar kunt helpen. Zodat jij weet wat je kan doen om de gevolgen voor jezelf en voor anderen te beperken.