Nieuwsbericht Zijn wij voorbereid op crisis?

Gepubliceerd op: 14 juni 2018 13:55

Jaarlijks testen wij onszelf om te kijken of we goed voorbereid zijn op een grote crisis. Dit gebeurt elk jaar onverwachts. Tijdens deze test is er geen echt incident en wordt er ook geen incident bestreden door hulpdiensten. Het draait juist om de alarmering en op- en afschaling en coördinatie van het incident.

Als er een crisis plaatsvindt worden er op basis van de ernst en omvang van een incident personen gealarmeerd om het incident te bestrijden of de hulpdiensten te coördineren. Wanneer meer personen nodig zijn, omdat de impact van een incident heel groot is of de gevolgen van een crisis gemeentegrenzen overschrijdt, kan er worden opgeschaald. Opschaling is cruciaal bij een ramp of crisis. De zogeheten GRIP-structuur speelt daarbij een belangrijke rol.

Meer over de GRIP-structuur lees je hier.

Toetsmoment
Alle veiligheidsregio's zijn wettelijk verplicht om ieder jaar een test te organiseren die de crisisorganisatie toetst op een aantal wettelijke normen. Hier is één uitzondering op. Als er in de regio in het jaar daarvoor al een grote crisis (GRIP 3) heeft plaatsgevonden, dan hoeft het niet. De test laat ons ook zien waar we staan als het gaat om het omgaan met crisis. Tijdens de test kijkt de Inspectie van Veiligheid & Justitie mee.

Scenario
De scenario's voor de jaarlijkse testen, komen uit het Regionaal Risicoprofiel van de provincie. Dit profiel beschrijft alle risico's in onze provincie en de aangrenzende gebieden en ook hoe aannemelijk het is dat deze risico's een incident kunnen veroorzaken.