Nieuwsbericht Voorbereidingen meerdaagse aardbevingsoefening in volle gang

Gepubliceerd op: 25 mei 2018 14:40

Veiligheidsregio Groningen (VRG) organiseert in november een aardbevingsoefening die meerdere dagen duurt. Deze bestaat uit drie onderdelen: een veldoefening (17-11), een crisisoefening (26-11) en de derde oefendag (30-11) wordt besteed aan de nafase. De veldoefening op 17 november vindt plaats in Zuidwolde.

Scenario
In de komende maanden wordt het scenario voor deze meerdaagse oefening ontwikkeld. Om het scenario zo realistisch mogelijk te maken, betrekt de VRG hierbij vele instellingen en (hulporganisaties). Daarnaast vraagt de VRG maatschappelijke organisaties, bewonersorganisaties en inwoners om mee te denken. De VRG baseert de meerdaagse oefening op een scenario dat reƫel en actueel is. Het scenario zal in ieder geval een zware beving betreffen, met een epicentrum ergens in het 'kern' gebied. Deze beving heeft vele effecten in meerdere gemeenten in de regio. Bij het beoefenen van het scenario wordt uitgegaan van een zogenaamde 'GRIP-4' situatie. Dit betekent dat de burgemeesters van de betrokken gemeenten in het crisiscentrum aan de Sontweg in Groningen bijeen komen om in afstemming deze ramp te bestrijden. Dit gebeurt tijdens de tweede oefendag, de crisisoefening.

Veldoefening
De veldoefening vindt dus plaats in Zuidwolde. Hier worden de effecten van het scenario die plaatsvinden in Zuidwolde daadwerkelijk 'op straat' geoefend.

Welke effecten dat exact zijn, gaat de VRG gezamenlijk met inwoners verder uitdenken. Inwoners zijn afgelopen woensdagavond 23 mei bijgepraat door burgemeester Erica van Lente van de gemeente Bedum en een vertegenwoordiger van de VRG. Aanwezigen reageerden positief op het feit dat de oefening in hun dorp gaat plaatsvinden.

Waarom Zuidwolde?
De VRG wil in Zuidwolde oefenen, omdat inwoners hier ook te maken met de gevolgen van de gaswinning: de effecten van de aardbevingen. Zuidwolde ligt aan de rand van het bevingsgebied. De effecten van de aardbevingen lijken hier minder zwaar, maar ook hier heeft de gaswinning wel impact op de bewoners en hun leefomgeving. Ook in Zuidwolde hebben inwoners te maken met schade en de afhandeling hiervan. De plaatselijke school wordt hier bijvoorbeeld ook aardbevingsbestendig gebouwd.