Nieuwsbericht Vervuiling vanwege containerincident in Groningen

Gepubliceerd op: 04 januari 2019 13:00

Voor het laatst aangepast: 11 maart

Op 2 januari 2019 sloegen 342 containers van de MSC Zoe in de Noordzee boven de Waddeneilanden overboord. De afhandeling van dit incident wordt met alle betrokken bestuurders afgestemd in het Bestuurlijk Wadden Overleg+ (BWO+) van de Coördinatie Regeling Waddenzee (CRW).

Het Bestuurlijk Waddenoverleg+ (BWO+) voert sinds 6 februari 2019 de regie over de verdere afhandeling van de gevolgen van de overboord geslagen containers van de MSC Zoë. Het BWO+ richt zich daarbij op de berging (inhoud van) containers, de schadeafhandeling en het schoonmaken/opruimen. De praktische uitvoering hiervan is belegd bij Rijkswaterstaat.

Lees de laatste stand van zaken in de nieuwsbrief van het Bestuurlijk Wadden Overleg+.

Update 11 januari 13:20 uur

In de nacht van 1 op 2 januari heeft de MSC Zoë ter hoogte van het Duitse eiland Borkum ongeveer 270 containers verloren. Een groot deel van de containers is inmiddels gelokaliseerd, ten noorden van de Waddeneilanden. De inhoud van een deel van de containers is aangespoeld op de kustlijn en enkele eilanden. De afgelopen dagen is met inzet van hulpdiensten, vrijwilligers en het leger al veel materiaal opgeruimd.

Zaterdag schoonmaakactie 6 kilometer Groninger dijk
Op zaterdag 12 januari wordt 6 kilometer dijk tussen Noordpolderzijl en Westernieland schoongemaakt. Het opruimen van plastic en piepschuim onderaan de dijk is een gecoördineerde actie van waterschap Noorderzijlvest, Zeehondencentrum Pieterburen, de gemeente Het Hogeland en Veiligheidsregio Groningen. Wie wil meehelpen kan zich melden bij het zeehondencentrum Pieterburen: info@zeehondencentrum.nl. Verzamelplaats: 't Zielhoes Noordpolderzijl, 10.00 uur. De kwelders zijn grotendeels opgeruimd. Uit veiligheidsoverwegingen plaatst het Groninger Landschap vandaag waarschuwingsborden om de kwelders niet te betreden.

Update 10 januari 17:30 uur

Er komt weinig nieuwe rommel op de kust en de dijken. De waterschappen en eigenaren verwachten binnen een week al het materiaal op de dijken en in de kwelders te hebben opgeruimd. Daarnaast zullen er gecoördineerde opruimacties met vrijwilligers worden gehouden. Er zijn voldoende vrijwilligers en aanmelden is dus niet meer nodig. Waterschap Noorderzijlvest en Zeehondencentrum Pieterburen bepalen samen waar en wanneer er gecoördineerde opruimacties zijn. Het Zeehondencentrum maakt gebruik van de vrijwilligers die nu al op de lijst staan. Mocht je op eigen initiatief naar de dijk gaan, kom dan tussen 10.00 en 16.00 uur en laat je auto achter op de centrale parkeerplaatsen en rij de dijk niet op. Wellicht ten overvloede, de kwelders zijn natuurgebied en niet toegankelijk. Het Groninger Landschap en andere eigenaren willen voorkomen dat de natuur onnodig wordt verstoord. Bovendien kunnen we de veiligheid niet garanderen. Het betreden van de kwelders is gevaarlijk.

CoPI-leider Siske Klaassens: "De situatie aan de Groninger kust is onveranderd. Gelukkig spoelen er niet of nauwelijks nog extra spullen aan. Dat is natuurlijk goed nieuws. Er wordt nog steeds met man en macht gewerkt om op te ruimen. Dat gebeurt ook vandaag en morgen nog. Eigenaren van de kwelders en van de waterschappen geven aan dat binnen zeven dagen de kust helemaal is opgeruimd. Daarnaast blijft wel de waarschuwing van kracht dat als je gaat helpen bij de kust dat je je auto parkeert op een plek waar hij niet in de weg staat en dat je alleen op de dijk helpt en niet op de kwelders want dat is nog steeds levensgevaarlijk."

De situatie aan de groninger kust is onveranderd

Update 9 januari 15:30 uur

Het lijkt er op dat de storm van gisteren niet meer vervuiling op de kust heeft gebracht. Veiligheidsregio Groningen brengt continu met Rijkswaterstaat, de waterschappen, het Groninger Landschap en de gemeenten de laatste stand van zaken in kaart.

Ciske video wat is het beeld

In de dagen nadat de MS Zoë tientallen containers verloor boven de Friese Waddeneilanden is veel hulp geboden door vrijwilligers. Hartverwarmend! Gelukkig hebben al veel mensen zich bij info@zeehondencentrum.nl aangemeld om te helpen.

Dijken

De waterschappen gaan over het opruimen van de dijken. De waterschappen brengen op dit moment in kaart op welke plaatsen eventueel hulp nodig is. Wil je helpen op de dijk? Prachtig! Meld je aan via info@zeehondencentrum.nl. Als je naar de dijk komt, kun je bij medewerkers van het waterschap aan de dijk en bij de dijkmagazijnen plastic zakken ophalen om het vuil in te verzamelen. De dijkmagazijnen staan aan het eind de toegangswegen. Volle zakken kun je boven op de dijk zetten, zodat waterschappers ze kunnen afvoeren.

Kwelders

Kwelders zijn natuurgebieden en wij adviseren om niet de kwelders in te gaan. Je maakt meer kapot dan je goed doet. De eigenaren van de kwelders willen te allen tijde voorkomen dat de rust van vogels en andere diersoorten wordt verstoord. Bovendien kunnen we de veiligheid niet garanderen.

Bereikbaarheid

Het is van groot belang dat dijken en kwelders bereikbaar blijven voor hulpdiensten en eigenaren. Kom je naar de dijk om te helpen? Doe dat dan tussen 10.00 en 16.00 uur en laat je auto achter op de centrale parkeerplaatsen en zet hem niet op de dijk. In de afgelopen dagen waren de toegangswegen richting de kust soms overbelast door autoverkeer. We willen graag onveilige en onwerkbare situaties voorkomen.

Nogmaals, wil je helpen om de dijken op te ruimen? Meld je dan bij Zeehondencentrum Pieterburen via info@zeehondencentrum.nl.

Burgemeester Henk Jan Bolding: Probleem concentreert zich bij Het Hogeland
 

Update 8/1: Opruimacties komen weer op gang

Nu de storm is gaan liggen is het goed om de laatste stand van zaken te geven met betrekking tot de opruimacties langs de kust.

Veiligheidsregio Groningen, gemeente Het Hogeland, Rijkswaterstaat, waterschap Noorderzijlvest, provincie Groningen, Zeehondencentrum Pieterburen, het Groninger Landschap en Groningen Seaports hebben besloten dat nieuwe opruimacties woensdagochtend weer mogelijk zijn. Wie wat waar gaat opruimen wordt woensdagochtend bepaald na de inspectie van de stormschade.

Het wordt met klem afgeraden om de kwelders in te gaan. Het opruimen van de kwelders is in handen van het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en de particuliere eigenaren van de kwelders.

De verwachting is dat vooral op de dijken actie is vereist.

Zodra er meer informatie beschikbaar is, wordt die hier gedeeld en via de social kanalen van Veiligheidsregio Groningen.

MSC Zoë

De MSC Zoë is bijna 400 meter lang en is een van de grootste containerschepen ter wereld. De containers zijn voornamelijk gevuld met auto-onderdelen, speelgoed en meubels. Er was een aantal containers met gevaarlijke stoffen aan boord, waarvan er zeker één overboord is geslagen. Deze container bevat de gevaarlijke stof organisch peroxide.

MSC Zoe
MSC Zoe Foto: Hummelhummel, CC BY-SA 3.0

Grip 4

Veiligheidsregio Friesland (VRF) houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Omdat meerdere gemeenten (waaronder de Waddeneilanden) betrokken zijn, is de coördinatie in Friesland opgeschaald naar GRIP 4. Dit is vooral om te zorgen dat de betrokken partijen makkelijker informatie met elkaar kunnen delen en de coördinatie daardoor soepel verloopt.

De situatie langs de kustlijn van Groningen is anders. Hier is ook materiaal aangespoeld, maar in mindere mate. De situatie op zee wordt gecoördineerd door Rijkswaterstaat, de situatie op de dijken door de waterschappen.

Veiligheidsregio Groningen (VRG) volgt de coördinatie in Friesland uiteraard van minuut tot minuut. Er is nauw contact met Veiligheidsregio Friesland en ook met de kustgemeenten Het Hogeland, Delfzijl en Oldambt. Uiteraard is er ook contact met de waterschappen. Op het moment dat die overheden en instanties nieuwe informatie hebben naar aanleiding van de situatie met de overboord geslagen containers, deelt Veiligheidsregio Groningen die via onze eigen kanalen.

Container met gevaarlijke stoffen

Er was een aantal containers met gevaarlijke stoffen aan boord, waarvan één met zekerheid over boord is geslagen. Deze container bevat de gevaarlijke stof organisch peroxide. Laat daarom gesloten containers dicht en neem contact op met de gemeente wanneer je deze vindt. Een zak van 25 kilo is op Schiermonnikoog gevonden. Deze zak zie je terug op onderstaande foto. Zorg ervoor dat je niet in contact komt met deze stof of met deze zakken. Mocht je deze vinden bel dan 112. Kom je wel in contact met deze stof, neem dan contact op met je huisarts.

Zakken peroxide
Zakken peroxide

Neem alleen contact op met de meldkamer wanneer je deze specifieke zakken tegenkomt. Dit om te voorkomen dat de meldkamer overbelast raakt. Volg @VRFryslan voor informatie over welke zakken wel of niet gevaarlijke stoffen bevatten.

Helpen opruimen?

Dit is natuurlijk een flinke ramp voor het milieu. Daarom zijn er veel acties op touw gezet om de rommel op te ruimen. Ook in onze regio spoelen verpakkingsmateriaal en producten aan die afkomstig zijn van het containerschip. Zo zijn er bij Lauwersoog en Uithuizen al opruimacties geweest of zijn deze nog aan de gang. Wij als veiligheidsregio organiseren zelf geen opruimacties maar ondersteunen de initiatieven van andere organisaties. Wil je ook meehelpen? Volg dan @Zeehondencreche voor meer informatie of neem contact op via info@zeehondencentrum.nl.

Ga je helpen? Zorg er dan voor dat je je goed aankleedt. Onderkoeling ligt al gauw op de loer. Let op elkaar!