Nieuwsbericht Subsidie voor zelf- en samenredzaamheid

Gepubliceerd op: 11 maart 2019 16:45

Veiligheidsregio Groningen ontvangt dit jaar subsidie uit het Nationaal Programma Groningen (NPG) voor drie projecten. Dit zijn projecten die zich vooral richten op inwoners en specifiek inwoners die ook hulpverlener zijn. "Een groot deel van dit geld is direct bedoeld voor onze inwoners", vertelt directeur Wilma Mansveld. "Hierbij is enerzijds aandacht voor dorpen en wijken die een impuls kunnen geven aan hun zelf- en samenredzaamheid. En anderzijds voor hulpverleners die in het bevingsgebied wonen en in een spagaat terecht kunnen komen ten tijde van een zware aardbeving."

Wilma Mansveld

Eerste uitkomsten

Zelfredzaamheid was een belangrijk thema tijdens de grote aardbevingsoefening van vorig jaar. Ook tijdens de vele gesprekken die gevoerd zijn met inwoners en belangenverengingen. Onlangs hebben we met een groep inwoners de eerste uitkomsten van de oefening en alle gesprekken gedeeld. Mansveld: "Tijdens de laatste inwonersavond bleek dat er naast een heel concrete vraag naar bijvoorbeeld EHBO-cursussen, het vooral belangrijk is dat wij vrijwilligers goed moeten ondersteunen als zij over dit onderwerp iets in hun dorp of wijk willen organiseren."

Zelfredzaam blijven

Groningse dorpen en wijken zijn zelfredzaam en willen dat ook blijven. Jezelf als individu en gemeenschap voorbereiden op de mogelijke gevolgen van een zware aardbeving bereid je ook voor op andere incidenten. Het draagt zo ook bij aan een sterker en veiliger dorp.

"Bijvoorbeeld dorps- of wijkbewoners trainen als EHBO-er en samen afspraken maken over waar je elkaar ontmoet, is niet alleen nuttig bij een aardbeving maar ook in andere situaties", besluit Mansveld. "En met deze subsidie kunnen we dit samen met inwoners ook daadwerkelijk organiseren."

Verdeling subsidie NPG

  • Inwoners faciliteren met zelf- en samenredzaamheid bij aardbevingen. (€150.000,-)
  • Met de Politie, GGD Groningen en anderen een training/coaching ontwikkelen voor hulpverleners die zelf slachtoffer kunnen zijn als gevolg van een mogelijke zware aardbeving en geen hulp kunnen verlenen. (€200.000,-)
  • Het uitrusten van brandweervoertuigen met verlichtingssets (al in gebruik) en hefkussens. (€371.000,-)