Nieuwsbericht Rampbestrijdingsplan Chemiepark Delfzijl

Gepubliceerd op: 23 april 2019 14:30

Het bestuur van Veiligheidsregio Groningen heeft, op grond van artikel 17 Wet veiligheidsregio's (Wvr), het voornemen het rampbestrijdingsplan voor Chemiepark Delfzijl te herzien en vast te stellen. Het rampbestrijdingsplan beschrijft de wijze waarop alle partijen van Veiligheidsregio Groningen samen met de bedrijven Avantium Chemicals B.V., BioMCN, Dutch Glycerin Refinery, ChemCom Industries B.V., Delamine B.V., Delesto, Falck Fire Services B.V., J. Wildeman Storage & Logistics B.V., JPB Logistics B.V., Lubrizol Advance Materials Resin B.V., Nouryon Chemicals B.V., SGS, Stork en Teijin Aramid B.V. in voorkomend geval een ernstige gebeurtenis bestrijden op het terrein van het Chemiepark Delfzijl.

Ter inzage

Het herziene rampbestrijdingsplan ligt vanaf 29 april tot 10 juni 2019 ter inzage in het gemeentehuis te Delfzijl en bij Veiligheidsregio Groningen. Wilt u het rampbestrijdingsplan inzien? U kunt hiervoor een afspraak maken bij het Klant Contact Centrum via www.delfzijl.nl, telefoonnummer 140596 of bij de receptie. Of u maakt een afspraak bij Veiligheidsregio Groningen, via 088-1625000. Tijdens de genoemde periode kunt u zienswijzen indienen bij het bestuur van de Veiligheidsregio Groningen, postbus 66, 9700 AB Groningen.

Informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met de heer J. de Boer en/of de heer M. Heemskerk van Veiligheidsregio Groningen, via telefoonnummer 088-1625000.