Tekstgrootte
kleiner groter

Crisisorganisatie provincie Groningen wordt getest

Jaarlijks test Veiligheidsregio Groningen zichzelf om de structuur van de crisisorganisatie te controleren. Dit gebeurt elk jaar onverwachts. Tijdens de test bestrijden hulpdiensten niet het incident. Het draait om de alarmering, op- en afschaling en coördinatie van het incident.

Toetsmoment

Alle veiligheidsregio’s zijn wettelijk verplicht om ieder jaar een test te organiseren die de hoofdstructuur van de crisisorganisatie toetst op een aantal wettelijke normen. Is er in de regio een incident geweest waarvoor is opgeschaald naar GRIP 3 of hoger? Dan kan de evaluatie van dit incident als toetsmoment worden gebruikt. Als er een jaar lang niet tot dit niveau opgeschaald hoeft te worden, organiseert de regio zelf zo’n systeemtest. De test laat Veiligheidsregio Groningen ook zien waar het staat in de crisisbeheersing. Tijdens de test kijkt de Inspectie van Veiligheid & Justitie mee.

Scenario

De scenario’s voor de jaarlijkse testen, komen uit het Regionaal Risicoprofiel van de provincie. Dit profiel omvat een inventarisatie en analyse van de risico’s in onze regio en die uit de aangrenzende gebieden. Risico’s waar extra aandacht voor is, zijn continuïteit van vitale infrastructuur, aardbevingen, terrorisme, nucleaire veiligheid en water & evacuatie.

 

Deel deze pagina op

Contact

088 162 5000

e-mailformulier