Tekstgrootte
kleiner groter

Veiligheidsregio Groningen

Rampen en calamiteiten kunnen zich plotseling voordoen. Hulpverleners, bestuurders (bijvoorbeeld burgemeesters) en onze inwoners moeten daarop voorbereid zijn. Want op het moment dat een ramp zich voordoet, moeten zij direct reageren.

Veiligheidsregio Groningen (VRG) is een gemeenschappelijke regeling van alle gemeenten in de regio Groningen. De activiteiten richten zich op het vergroten van de veiligheid in de regio. Van de organisatie VRG maken de Brandweer Groningen, de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en de gemeentelijke kolom (Gemeenten) deel uit. Het bestuur bestaat uit de burgemeesters van alle Groningse gemeenten. Nederland telt in totaal 25 veiligheidsregio’s.

VRG is daarnaast een netwerkorganisatie waarin een aantal partners samenwerkt om noodsituaties te voorkomen en te bestrijden. Dit zijn de volgende partners:

 
Veiligheidsregio Groningen zorgt ervoor dat hulpverleners en bestuurders worden voorbereid op deze taak. Bovendien wordt er regelmatig geoefend. Dit is erg belangrijk voor een effectieve bestrijding van grootschalige incidenten. 

Brandweer Groningen één regionaal korps
Alle brandweerkorpsen in onze provincie en hun medewerkers zijn samen gegaan in één regionaal korps en maken sinds 1 januari 2014 deel uit van de organisatie Veiligheidsregio Groningen. Onze inwoners merken hier weinig van. Onze 40 brandweerposten in de regio staan elk moment paraat om branden en ongevallen te bestrijden. Het telefoonnummer 112 blijft hét alarmnummer die u belt bij noodsituaties.

Jaarstukken 2017
In het jaarverslag en de jaarrekening 2017 legt Veiligheidsregio Groningen verantwoording af voor het afgelopen jaar. In de jaarrekening staan de cijfers en resultaten. Het jaarverslag geeft een toelichting op deze cijfers en uitleg over de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Deel deze pagina op