Tekstgrootte
kleiner groter

Evenementenveiligheid

Evenementen maken onze regio levendig en aantrekkelijk. Belangrijk daarbij is dat de veiligheid van de bezoekers en omwonenden gegarandeerd is.

Dat het af en toe mis kan gaan is bekend. Denk aan de Strandrellen (Hoek van Holland (2009) waar massale vecht- en steekpartijen plaatsvonden. Maar ook het Dicky Woodstock (Steenwijkerland 2012) waar extreem noodweer zorgde voor een festivaltent ineenstortte of de Love Parade in Duisburg (2010). Veiligheid bij evenementen vraag om een goede voorbereiding.

Iedereen heeft belang bij veilige evenementen. Bezoekers willen van het evenement genieten. Omwonenden willen geen overlast. De organisator wil goed presteren. De hulpdiensten hebben vanuit hun kerntaak belang bij een veilig evenement. Een goede voorbereiding en een veilig verloop van een evenement is voor de burgemeester belangrijk vanuit zijn eindverantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid. De burgemeester legt de afspraken uiteindelijk vast in een vergunning.

In 2012 stelde het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen de ‘Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid publieksevenementen’ vast. De leidraad is het uitgangspunt bij het proces van vergunningverlening voor evenementen.

Het doel van de leidraad is: het beter borgen van veiligheid bij publieksevenementen, een regionaal uniforme voorbereiding op (grote) publieksevenementen, een integrale werkwijze ten aanzien van voorbereiding en tijdens evenementen in te voeren.

Medio 2013 heeft de Gemeentelijk Kolom de taak gekregen om samen met de gemeenten en de hulpverleningsdiensten te zorgen dat de regionaal vastgestelde leidraad ook daadwerkelijk wordt gebruikt.

Deel deze pagina op