Tekstgrootte
kleiner groter

Bevolkingszorg

“Bevolkingszorg” is de landelijk gebruikte term voor de taken en de verantwoordelijkheid van de gemeente tijdens rampen en crises. Anders dan in veel andere veiligheidsregio’s hebben in Groningen de gemeenten er voor gekozen gezamenlijk één regionaal team Bevolkingszorg op te richten. In dit team nemen medewerkers van alle gemeenten deel. In welke gemeente de ramp ook plaatsvindt, er is altijd een regionaal team dat wordt ingezet om de specifieke gemeentelijke taken uit te voeren.

Bij de uitvoering van de bevolkingszorgtaken gaan we er van uit dat het merendeel van de bevolking zelfredzaam is en haar verantwoordelijkheid neemt om zichzelf en anderen in veiligheid te brengen. 

Tijdens een crisis richt de bevolkingszorg zich vooral op de zorg aan minder zelfredzame bewoners. Zij stimuleert en faciliteert waar nodig tijdens en na een crisis de zelfredzaamheid van de gehele samenleving.

Wat zijn de taken van Bevolkingszorg?
Bij de bestrijding van een ramp of crisis zijn vele partijen betrokken die allemaal die allemaal hun eigen taken hebben. De taken van de brandweer, de politie en de ambulances zijn vaak het eerste en het beste zichtbaar, maar de taken van de bevolkingszorg zijn het meest uitgebreid en vergen de meeste tijd.

Deel deze pagina op