Tekstgrootte
kleiner groter

Vergadering Algemeen Bestuur 8 december 2017

Vergadering Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Vrijdag 8 december 2017, 10.30 – 12.00 uur

Locatie: Oude meldkamer, Sontweg 10, Groningen


AGENDA

1. Opening / vaststelling agenda
2. Concept verslag vorige vergadering d.d. 20 oktober 2017 BIJLAGE
3. Mededelingen en actualiteiten

a. Koningsdag 2018
b. Voordracht kandidaat stuurgroep leefbaarheid NCG
c. Mededelingen inzake Kerncentrale Emsland BIJLAGE
d. Uitvraag bestuurder voor het dagelijks bestuur VRG
e. Verzoek om zitting bestuurder in het Georganiseerd Overleg VRG
f. Informatie over de BOCK-campagne 2017

BIJLAGE
4. Presentatie belevingsonderzoek brandweer door Pieter Smit/Roelf Knoop
Ter Besluitvorming

5. Meerjarenkoers
 
- presentatie door directeur VRG, Wilma Mansveld
 - wijziging kader nieuwe hoofdstructuur

BIJLAGE
6. Financiële hygiëneregels BIJLAGE
BIJLAGE 
7. Brandweerzorg dekking stedelijk gebied BIJLAGE
BIJLAGE
BIJLAGE
8. Rondvraag
9. Sluiting

Deel deze pagina op