Tekstgrootte
kleiner groter

Vergadering Algemeen Bestuur 6 april 2018

Vergadering Algemeen Bestuur 6 april 2018
Locatie - brandweerkazerne aan de Sontweg 10 te Groningen
Tijdstip - 11.30 - 13.00 uur

AGENDA

1. Opening / vaststelling agenda
2. Concept verslag vergadering d.d. 16 februari 2018 BIJLAGE
3. 1. Vervolgproces Meerjarenkoers Mondeling
2. Terugkoppeling Veiligheidsberaad 26 maart 2018 Mondeling
3. Ter kennisname: Aardbevingen
     a. Protocol alarmeren en informeren VRG bij aardbevingen
     b. Multidisciplinaire oefening najaar 2018 

BIJLAGE
BIJLAGE
4. Ter kennisname: Evaluatie Holland Casino BIJLAGES a, b, c en d
5. Ter kennisname: Besluit positionering GGD                                  BIJLAGE

BESPREEKSTUKKEN

4. Jaarrekening 2017 BIJLAGES a, b
5. Begroting 2019 BIJLAGE a, b
6. Financiën Aardbevingen BIJLAGE
7. Samenstelling Auditcommissie BIJLAGE
8. Uitwerkingskader Landelijke Meldkamerorganisatie, standpunt VRG BIJLAGE

CONFORMSTUKKEN

9.Vaststellen RBP Reining Warehousing                                            BIJLAGE a, b
10. Rondvraag
11. Sluiting
Deel deze pagina op