Tekstgrootte
kleiner groter

Vergadering Algemeen Bestuur 22 juni 2018

Vergadering: 22 juni 2018
Tijd: 10.30 - 12.00 uur
Locatie: brandweerkazerne, Sontweg 10 te Groningen


AGENDA

1.Opening / vaststelling agenda
2. Presentatie landelijke meldkamerontwikkelingen door Marjan van Ewijk - MkNN
3. Conceptverslag vorige vergadering d.d. 6 april 2018 bijlage
4. Mededelingen en actualiteiten
Ter kennisneming:
1. Afhandeling brief Veiligheidsberaad Uitwerkingskader Meldkamer

2. Brief ministerie JenV d.d. 26 april 2018 Voortgang C2000 en 112
3. Stand van zaken huisvesting stedelijk gebied
4. Toetsingskader rampenbestrijding en crisisbeheersing
5. Voortgang Meerjarenkoers
6. Vervolg aanpak (sociale) veiligheids- en gezondheidssituatie n.a.v. de gaswinning en aardbevingen
7. Brief VRG aan de Mijnraad


bijlage 1 en 2
bijlage
bijlage
bijlage
mondeling
mondeling

bijlage

BESPREEKSTUKKEN

5.Inrichting repressieve brandweerzorg Regiobeeld Groningen                                                              bijlage 1 en 2     
6. Besluit samenstelling basisbrandweereenheden bijlage
7. Financiële stukken
a) Aangepaste financiële verordening
b) Normenkader 2018
c) Intern controleplan
d) Wijzigingen BDur 2018 Groningen

bijlage
bijlage
bijlage
bijlage
bijlage

8. Procedure financiële stukken VRG bijlage
9. Vaststellen begroting 2019
- Rapport zienswijzen


bijlage

10. Notitie stand van zaken bezetting Team Bevolkinszorg bijlage

CONFORMSTUKKEN

11.Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren en handhavingsbeleid industriële veiligheid                                  bijlage 1, 2 en   
12. Rondvraag
13. Sluiting

Deel deze pagina op