Tekstgrootte
kleiner groter

Besluiten 9 mei 2014

Vergadering algemeen bestuur van 9 mei 2014

In het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Groningen is op 9 mei 2014 gesproken over de concept begroting  2015 en de strategische koers van de brandweer en (multi-) crisisbeheersing. De conceptbegroting zal nu voor een zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De strategische koers is vastgesteld en zal in het najaar betrokken worden bij het gesprek met gemeenteraden over de totstandkoming van gemeentelijke jaarplannen. De besluitenlijst inclusief de vastgestelde stukken vindt u hieronder. 

Besluitenlijst

Vastgestelde stukken:
1. Strategische koers
1.a Bijlage Concept Agenda Veiligheidsregio's
1.b Bijlage Agenda Brandweer Nederland
1.c Bijlage Voorwaartse Agenda
2 Begroting veiligheidsregio 2015

Deel deze pagina op