Tekstgrootte
kleiner groter

Vergadering Algemeen Bestuur 17 februari 2017

Tijd 10.30 – 11.30 uur
Locatie: brandweerkazerne aan de Sontweg 10 te Groningen

AGENDA

1.Opening / vaststelling agenda
2.

Concept verslag vorige vergadering d.d. 9 december 2016

BIJLAGE
3. Mededelingen en actualiteiten

Ter kennisname
a) Handboek noodbevoegdheden 
b) Maatregelen C2000 gouden uur en LKF 
c) Herindelingsontwerp Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond 
advies: Schriftelijk meedelen dat Veiligheidsregio Groningen kennis heeft genomen van de brief, maar geen aanleiding ziet voor een inhoudelijke reactie.
BIJLAGE a
BIJLAGE b
BIJLAGE c
Bespreekstukken
4. Voortgang takenevaluatie en begroting 2018
5.  IBP Waddenzee – presentatie waterfunctionaris BIJLAGE

Conform stukken

6. Besluit mandaat huisvesting  BIJLAGE
7. Aanpassing financiële verordening

BIJLAGE 
BIJLAGE 7a

8. RBP Reining Warehousing BV  BIJLAGE
BIJLAGE 8a
9. Wijziging Formatieplan 2017 BIJLAGE
10. Rondvraag
11. Sluiting

Deel deze pagina op