Tekstgrootte
kleiner groter

Vergadering Algemeen Bestuur 9 december 2016

Tijd: 10.30 - 11.30 uur
Locatie: brandweerkazerne aan de Sontweg 10 te Groningen (Oude Meldkamer)

AGENDA

1.Opening / vaststelling agenda
2. Concept verslag vorige vergadering d.d. 14 oktober 2016 bijlage
3. Mededelingen en actualiteiten

Voor kennisgeving aannemen:
a) Brief provincie Groningen: Verslag bijeenkomst gemeentelijke herindeling
    d.d. 5 oktober, en indienen zienswijde
b) Brief V&J Migratie C2000
c) Presentatie campagne "Wèl is de Bock"bijlage

bijlage
mondeling
Bespreekstukken
4. Evaluatie regionalisering gemeentelijke kolom bijlage-1
bijlage-2
bijlage-3
5. Evenementenveiligheid bijlage-1
bijlage-2
6. Overgang GHOR bijlage-1
bijlage-2
Conformstukken
7. Brancherichtlijn optische geluidssignalen brandweer bijlage-1
bijlage-2 
8. Formatie beroepsbrandweer Veiligheidsregio Groningen bijlage
9. Duiding bestuurlijke gedragslijn (afronding proces stemverhouding) bijlage
Afronding
10. Rondvraag
11. Sluiting

Deel deze pagina op