Tekstgrootte
kleiner groter

Vergadering Algemeen Bestuur 8 juli 2016

 

Vergadering:           vrijdag 8 juli 2016
Tijd:                       10.00 – 10.30/10.45 uur Besloten vergadering
                             10.30/10.45 - 11:30 uur Openbare vergadering
Locatie:                  Sontweg 10 te Groningen (oude meldkamer)     


AGENDA 
 

1. 

Opening / vaststelling agenda

2. 

Concept verslag 20 mei 2016

bijlage
presentatie 1
presentatie 2

3. 

Mededelingen en actualiteiten

a. Wijziging transitieakkoord LMO
b. Evaluatie regionalisering GKG 
c. Opbrengst visitatie 


bijlage
mondeling
mondeling 

Bespreekstukken 

4. 

Begroting 2017 

4.1. Voorstel demping herijking

4.2. Advies auditcommissie begrotingsomvang 

nazending

nazending

bijlage

5.  Regionaal dekkingsplan 2016-2020 en brandweerzorg in samenhang oplegger
bijlage 
6.  Evenementenveiligheid oplegger
7.  Aanwijzing nieuw DB lid mondeling

Conformstukken

8. Jaarstukken 2015

 

oplegger
bijlage
bijlage 

Afronding

9. Rondvraag                                               
10.  Sluiting

De stukken zijn samengevoegd in een ZIP-bestand. 

Deel deze pagina op