Tekstgrootte
kleiner groter

Vergadering Algemeen Bestuur 7 april 2017

Tijd 10.30 – 12.00 uur 
Locatie: brandweerkazerne aan de Sontweg 10 te Groningen

AGENDA

1.Opening / vaststelling agenda
2.

Concept verslag vorige vergadering d.d. 17 januari 2016

BIJLAGE
3.

Ondertekenen intentieverklaring WBGr en VRG

BIJLAGE
4.

Mededelingen en actualiteiten 

a) Visitatierapport in de veiligheidsregio's (rode draden)

BIJLAGE a
BIJLAGE a
BIJLAGE a

Bespreekstukken
5. Takenevaluatie rapport AEF

BIJLAGE 
BIJLAGE
BIJLAGE 

6.

 Jaarstukken 2016

a) Jaarverslag
b) Accountantsverslag 

BIJLAGE a 
BIJLAGE a
BIJLAGE b 

7.

Begroting 2017

a) Actualisatie begroting 2017 (incl. verdeelsleutel)
b) Financiële consequenties overgang GHOR personeel

BIJLAGE a
BIJLAGE a
BIJLAGE b 
BIJLAGE b

8.

Begroting 2018

a) Schoon werken
b) Financiering opleiding constructieve veiligheid
c) Impact taakstelling GKG
d) Vaststellen begroting 2018 

BIJLAGE a
BIJLAGE a
BIJLAGE b
BIJLAGE c
BIJLAGE d
BIJLAGE d 
9.

Regionaal Dekkingsplan

BIJLAGE
BIJLAGE 
BIJLAGE
BIJLAGE 

Conform stukken

10. IBP hoofdvaarwegen BIJLAGE
BIJLAGE
11. Rondvraag

 

12. Sluiting

Deel deze pagina op