Tekstgrootte
kleiner groter

Besluiten 4 juli 2014

In het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Groningen is op 4 juli 2014 onder andere gesproken over de begroting  2015, het regionaal crisisplan en de keuze voor een accountant. Daarnaast is de stand van zaken met betrekking tot het huisvestingsonderzoek besproken. De besluitenlijst inclusief de vastgestelde stukken vindt u hieronder. 

Besluitenlijst

Vastgestelde stukken:

-Coördinerend functionaris
- Regionaal crisisplan
- Concept Actualisatie begroting 2014
- Begroting 2015 
- Keuze accountant

Deel deze pagina op