Tekstgrootte
kleiner groter

Vergadering Algemeen Bestuur 4 december 2015

Vergadering:     vrijdag 4 december 2015, 10.30 – 12.00 uur
Locatie:            Sontweg 10 te Groningen (oude meldkamer)    

 

AGENDA 

 1. 1.Opening
  2. Verslag vorige vergadering d.d. 16 oktober 2015 bijlage
  3. Mededelingen en actualiteiten
  Consultatiebrief landelijke meldkamerorganisatie   
  Stand van Zaken brandweerzorg Eemshaven
  Oefenweek Alert 2015 en systeemtest

  bijlage
  mondeling
  mondeling 


  Thematisch

  4. Aardbevingen en de voorbereiding van de veiligheidsregio
  • Presentatie programmaleider aardbevingen Mw. Borst (VRG)
  • Presentatie onderzoek naar gezondheidseffecten door 
   Dhr Benus (GGD/GHOR) en Dhr. Postmus(RUG)
  presentaties


  Bespreekstukken

  5. Visie waterongevallenbestrijding bijlage
  6. Consultatie doorontwikkeling IFV bijlage

  Conformstukken
   
  7. Beleidsplan opleiden trainen en oefenen bijlage
  8. Normenkader bijlage
  9. Rondvraag
  10. Sluiting
 1. De stukken zijn samengevoegd in een ZIP-bestand.
 2. Besluitenlijst AB 4 december 2015

Deel deze pagina op