Tekstgrootte
kleiner groter

Vergadering Algemeen Bestuur 30 juni 2017

Tijd                  10.30 – 12.00 uur
Locatie:            Sontweg 10 te Groningen (oude meldkamer)    

 

AGENDA

1.Opening / vaststelling agenda
2. Concept verslag vorige vergadering d.d. 7 april 2017  bijlage
3.

Mededelingen en actualiteiten
- Onderzoek inspectie IV&J inrichting repressieve brandweerzorg
- Brief heroriëntatie LMO ter kennisname
- Distributie Jodiumprofyxlaxe


mondeling
bijlage
bijlage
bijlage
bijlage
bijlage 

4. Begroting 2018 zienswijzentraject

Begroting reeds in uw bezit, reactie zienswijzen wordt ter vergadering uitgereikt.

ter vergadering
bijlage 

5. Aanpassing mandaat directie bij KVK bijlage
6. Normenkader

Wordt jaarlijks vastgesteld
bijlage
7. Benoeming lid auditcommissie bijlage
8. Brandweerzorg in stedelijk gebied
9. Nationale Reddingsvloot

bijlage
bijlage

10. Sluiting 

De stukken zijn samengevoegd in een ZIP-bestand.

Deel deze pagina op