Tekstgrootte
kleiner groter

Vergadering Algemeen Bestuur 20 oktober 2017

Tijd                  10.30 – 11.30 uur
Locatie:            Sontweg 10 te Groningen (oude meldkamer)    

 

AGENDA

1.Opening / vaststelling agenda
2. Concept verslag vorige vergadering d.d. 30 juni 2017  bijlage
3.

Mededelingen en actualiteiten

a) ter kennisname: Publicatie rapport veerkrachtig
    omgaan met aanslagen                                                       
b) ter kennisname: Brief Min.VenJ Geweld tegen
    hulpverleners en meldkamer
c) ter kennisname: Brief NCG inzake bevestiging
    ondersteuning
d) ter kennisname: Brief Min.VenJ voortgang vernieuwing C2000 
bijlage

bijlage

bijlage
bijlage 

4. Vacature dagelijks bestuur

mondeling

5. Inspectierapport regiobeeld VenJ
6. Testrapport systeemtest 2017

Testrapport
Brief
Oplegger

7. Herzien rampenbestrijdingsplan Covestro/Avebe bijlage
8. Tussenrapportage juni GR VRG

bijlage

bijlage

9. Vergaderplanning 2018

bijlage

10. Sluiting 

Deel deze pagina op