Tekstgrootte
kleiner groter

Vergadering Algemeen Bestuur 20 mei 2016


Vergadering:    vrijdag 20 mei 2016
Tijd                  10.30 – 12.00 uur
Locatie:            Sontweg 10 te Groningen (oude meldkamer)    

 

AGENDA
 

1.Opening / vaststelling agenda
2. Concept verslag 15 april 2016 bijlage                         
3. Mededelingen en actualiteiten
- terugkoppeling DB                                     

bijlage              

Bespreekstukken

4.Proces begrotingmondeling
5. Regionaal dekkingsplan en brandrisicoprofiel presentatie
6. Proces evaluatie taken producten en diensten Oplegger
Organisatiebeschrijving 

Conformstukken

7.Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) Oplegger
Meerjarenvisie IBGS     
8. Adviesrecht besluit gaswinning Oplegger
Brief    

Afronding

9.Rondvraag                                                                                   
10. Sluiting

De stukken zijn samengevoegd in een ZIP-bestand.

Deel deze pagina op