Tekstgrootte
kleiner groter

Vergadering Algemeen Bestuur 19 februari 2016

Tijd                  10.30 – 12.00 uur
Locatie:            Sontweg 10 te Groningen (oude meldkamer)    

 

AGENDA

1.Opening / vaststelling agenda
2. Concept verslag vorige vergadering d.d. 4 december 2015 bijlage
3. Mededelingen en actualiteiten
- Terugkoppeling DB
- Wijziging BON bestuur
- Evaluatie en visitatie

bijlage
bijlage
mondeling
Besluitvormend
4. Formatieplan 2016 en 2017 bijlage
5. Meerjarenperspectief, huisvesting en begroting 2017
Afronding reorganisatie
- Huisvesting
- Opleidingskosten
Begroting 2017
- Uitgangspunten 2017
- Knelpunten
- Meerjarendoorkijk
bijlage
Conformstukken en stukken ter kennisname
6. Herijking gemeentefonds bijlage
7. Herijking LMO  bijlage
8. Rampbestrijdingsplan Kisuma te Veendam  bijlage
 
Afronding
9. Rondvraag 
10. Sluiting 

 De stukken zijn samengevoegd in een ZIP-bestand.

Besluitenlijst AB 19 februari 2016

Deel deze pagina op