Tekstgrootte
kleiner groter

Vergadering Algemeen Bestuur 15 april 2016

Vergadering:    vrijdag 15 april 2016
Tijd:                  10.30 – 12.00 uur
Locatie:            Sontweg 10 te Groningen (oude meldkamer)     

AGENDA

 

1.Opening / vaststelling agenda                                                          
2. Concept verslag 19 februari 2016 bijlage      
3. Mededelingen en actualiteiten
a. Terugkoppeling DB
b. Factsheet LMO

bijlage
bijlage

 Bespreekstukken  

4.Jaarverslag en jaarrekening 2015oplegger
bijlage
5. Verrekening lokale heffingen huisvesting bijlage
6. Begroting 2017 oplegger
bijlage 1
bijlage 2
bijlage 3 
7. Incidentbestrijdingsplan aardbevingen                                               oplegger
bijlage

Conformstukken

8.Beleidsplan veiligheidsregio en regionaal risicoprofieloplegger
bijlage 1
bijlage 2
bijlage 3
bijlage 4   
9. Rapportage Systeemtest

oplegger
Testrapport

10. Wijziging directie GKG en aanwijzing coördinerend functionarissen oplegger
11. Rampbestrijdingsplan Klesch Aluminium Delfzijl B.V.
De bijlage is op te vragen bij het .
oplegger
12. Normenkader 2016 bijlage

Afronding

13.Rondvraag                                                                                                      
14. Sluiting

 De stukken zijn samengevoegd in een ZIP-bestand.

Deel deze pagina op