Tekstgrootte
kleiner groter

Besluiten 10 oktober 2014

In de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen van10 oktober 2014 is gesproken over de Verordening jeugdbrandweer en het Handhavingsbeleid Veiligheidsregio's Industriële Veiligheid. Daarnaast is gesproken over de actualisatie van de begroting 2014 en de tussentijdse rapportage 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling.

Besluitenlijst

Vastgestelde stukken:
1. Verordening jeugdbrandweer (wordt nog toegevoegd)
2. Handhavingsbeleid Veiligheidsregio's Industriële Veiligheid
3. Actualisatie begroting 2014
4. Tussentijdse rapportage 2014

5. Vergaderplanning 2015

Deel deze pagina op