Tekstgrootte
kleiner groter

Vergadering Algemeen Bestuur 14 oktober 2016

 

Vergadering:         vrijdag 14 oktober 2016
Tijd:                      10.30 – 12.00 uur
Locatie:                 brandweerkazerne aan de Sontweg 10 te Groningen (Oude Meldkamer)   


AGENDA 
 

1. 

Opening / vaststelling agenda

2. 

Concept verslag vorige vergadering d.d. 8 juli 2016

BIJLAGE 1
BIJLAGE 2

3. 

Mededelingen en actualiteiten

a. Aankondiging: Scheepsincidentbestrijding volgt binnenkort op de agenda AB VRG
b. Stand van zaken LMO 
c. Brief Provincie Groningen Herindelingsontwerp tot Samenvoeging van de gemeenten Groningen – Haren en Ten Boer
d. Uitnodiging Nationaal Deltacongres 2016
e. Brief Veiligheidsberaad aan de VNG: Ontwikkelingen omgevingsrecht 
f. Brieven Reddingsbrigade: Continuïteit Reddingsvloot Reddingsbrigade Nederland
g. Stand van zaken Takenevaluatie


 

b.BIJLAGE
c.BIJLAGE

e.BIJLAGE
f.BIJLAGE 1
BIJLAGE 2
g.BIJLAGE 

Bespreekstukken 

4. 

Instemmen met het vervolgproces rapportage visitatie 

BIJLAGE 1 
BIJLAGE 2

5.  Vaststellen Financiële tussenrapportage 2016, risicoanalyse en voortgang Begroting 2017 BIJLAGE 1
BIJLAGE 2
BIJLAGE 3
6.  DB vacature – Instemmen met de voordracht BIJLAGE
7.  Presenterend vermogen

BIJLAGE 1
BIJLAGE 2

8. Vaststellen Profiel en procedure nieuwe directeur VGR  BIJLAGE
9. Ontwikkelingen inrichting brandweerzorg BIJLAGE

Conformstukken

10.Intrekking Aanwijzing Bedrijfsbrandweer Aldel Klesch

BIJLAGE 1
BIJLAGE 2

11.

 Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (gaspakkenteam)

BIJLAGE 1
BIJLAGE 2
12.

 Controleprotocol accountantscontrole

BIJLAGE
13.

 Vergaderdata bestuursvergaderingen 2017

BIJLAGE

Afronding

14. Rondvraag                                               
15.  Sluiting

De stukken zijn samengevoegd in een ZIP-bestand

Deel deze pagina op