Tekstgrootte
kleiner groter

Vergadering Algemeen Bestuur 16 februari 2018

Vergadering Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Vrijdag 16 februari 2018, 10.30 – 12.00 uur

Locatie: Oude meldkamer, Sontweg 10, Groningen

AGENDA

1. Opening / vaststelling agenda
2. Concept verslag vorige vergadering d.d. 8 december 2017 BIJLAGE
3. Mededelingen en actualiteiten

1. Koningsdag
2. Aardbevingen
3. Samenstelling DB en portefeuilleverdeling
4. Convenant gegevensverwerking meldkamers
BIJLAGE

BIJLAGE

4. Gevolgen herindeling
 
a. brief Midden-Groningen

BIJLAGE
BIJLAGE

5. Meerjarenkoers VRG

  • Versterking Gemeentelijke Kolom Groningen 

BIJLAGE
BIJLAGE

BIJLAGE
BIJLAGE 

 6. financiën
a. Kaderbrief begroting 2019
b. Financiële verordening VRG 
c. Besluit verlenging contract BDO

 


BIJLAGE
BIJLAGE
BIJLAGE
BIJLAGE 
BIJLAGE  

BIJLAGE

7. RBP NAM Grijpskerk

BIJLAGE
BIJLAGE 

8. Rondvraag
9. Sluiting

Deel deze pagina op