Tekstgrootte
kleiner groter

Bestuur Veiligheidsregio

Het Algemeen bestuur (veiligheidsbestuur) van Veiligheidsregio Groningen bestaat uit alle burgemeesters uit de provincie Groningen. De voorzitter van de veiligheidsregio is de burgemeester van de gemeente Groningen; de heer P.E.J. den Oudsten.

(Voor de vergaderingen zijn het Openbaar Ministerie  en het Waterschap agendalid en de Provincie Groningen heeft een ambtelijke toehoorder namens de Commissaris der Koning).

Het Dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Groningen is als volgt samengesteld:

 • Dhr. Den Oudsten, voorzitter Veiligheidsregio
 • Dhr. Beukema, portefeuillehouder Crisisbeheersing
 • Dhr. Michels, portefeuillehouder Bedrijfsvoering
 • Dhr. Hoekstra, portefeuillehouder GHOR
 • Dhr. Kuin, portefeuillehouder Brandweer
 • Dhr. Hoekstra, portefeuillehouder Bevolkingszorg

 
Bij de vergaderingen van het het DB en het AB zijn daarnaast aanwezig:

 • Mw. Mansveld, directeur Veiligheidsregio
 • Dhr. Knoop, regionaal commandant Brandweer
 • Dhr. Wiertz, coördinerend gemeentesecretaris
 • Dhr. Rietveld, directeur publieke gezondheid
 • Mw. Lambeck, directie- en bestuurssecretaris

 

Vergaderstructuur

Het Dagelijks Bestuur vergadert ongeveer 2 weken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur. De vergaderingen van het Dagelijks bestuur zijn besloten; de vergaderingen van het Algemeen bestuur zijn openbaar. De agenda  incl. de vergaderstukken van het Algemeen bestuur  worden een paar dagen voor de vergadering op deze site gepubliceerd.

Vergaderplanning Algemeen Bestuur 2018

Vrijdag 16 februari 2018 10.30-12.00 uur
Vrijdag 6 april 2018 10.30-12.00 uur
Vrijdag 22 juni 2018 10.30-12.00 uur
Vrijdag 2 november 2018 10.30-12.00 uur
Donderdag 13 december 2018 10.30-12.00 uur

Vragen

Voor vragen over het bestuur kunt u terecht bij of .

Deel deze pagina op