Tekstgrootte
kleiner groter

Blad bekendmakingen

Op basis van art. 139 Gemeentewet is Veiligheidsregio Groningen (hierna: VR Groningen) gehouden om alle algemeen verbindende voorschriften die betrekking hebben op de VR Groningen en haar organisatie officieel bekend te maken door deze op te nemen in het (digitale) blad bekendmakingen van de VR Groningen.
Daarnaast kunnen ook andere regelingen en besluiten in het blad bekendmakingen worden opgenomen op basis van art. 3.42 Algemene wet bestuursrecht.
Hieronder  treft u in volgorde van vaststelling aan de bekendmakingsbladen van de VR Groningen.

Blad bekendmakingenOnderwerp
2014 no 14 Regeling ambtseed of belofte VR Groningen 
2014 no 13b Regeling dienstreizen, dienstauto en verblijfkosten VR Groningen (geconsolideerde versie)
2014 no 13a Wijziging Regeling dienstreizen, dienstauto en verblijfkosten VR Groningen
2014 no 12b Regeling aanvullende arbeidsvoorwaarden en voorzieningen vrijwilligers VR Groningen (geconsolideerde versie)
2014 no 12a Wijziging Regeling aanvullende arbeidsvoorwaarden en voorzieningen vrijwilligers VR Groningen
2014 no 11 Regeling commissie bezwaarschriften VR Groningen
2014 no 10 Besluitnota bezwarende functies VR Groningen
2014 no 9 Regeling dienstreizen, dienstauto en verblijfkosten VR Groningen
2014 no 8 Regeling personeelsdossiers VR Groningen
2014 no 7 Voorlopige regeling vacaturevoorziening VR Groningen
2014 no 6 Procedureregeling functiebeschrijving- en waardering VR Groningen
2014 no 5 Werktijdenregeling VR Groningen
2014 no 4 Verlofregeling VR Groningen
2014 no 3 Bezoldigingsregeling VR Groningen
2014 no 2 Aanvullende arbeidsvoorwaarden en voorzieningen vrijwilligers VR Groningen
2014 no 1 Arbeidsvoorwaardenregeling VR Groningen
2014 no 1 Toelichting bij Arbeidsvoorwaardenregeling VR Groningen
2013 no 9 Besluit aanwijzing toezichthouders VR Groningen
2013 no 8 Controleverordening VR Groningen
2013 no 7 Treasurystatuut VR Groningen
2013 no 6 Financiële verordening VR Groningen
2013 no 5 Mandaat- en vervangingsoverzicht VR Groningen
2013 no 4 Mandaatregeling VR Groningen
2013 no 3 Organisatieregeling VR Groningen
2013 no 2 Gemeenschappelijke regeling VR Groningen
2013 no 1 Sociaal Statuut VR Groningen

Gedrukte bekendmakingsbladen kunnen worden opgevraagd bij  van de VR Groningen.

Regelingen op www.overheid.nl
Alle decentrale overheden – waaronder ook de veiligheidsregio’s worden begrepen – zijn verplicht om alle algemeen verbindende voorschriften te publiceren via www.overheid.nl  Daarnaast kunnen ook andere regelingen worden geplaatst.
De site www.overheid.nl kent overigens een uitgebreid zoekscherm waarop u kunt zoeken naar lokale, regionale en  landelijk wettelijke regelingen.

Deel deze pagina op