Tekstgrootte
kleiner groter

Bekendmakingen

Blad bekendmakingen
Hier vindt u het (digitale) blad bekendmakingen met daarin alle algemeen verbindende voorschriften die betrekking hebben op Veiligheidsregio Groningen en haar organisatie.
Besluiten Wet Openbaarheid van Bestuur
Hier vindt u de besluiten op ingediende WOB-verzoeken.
File 20170613WOBbeschikkingenbijlagenmbtuitgavenexterneadviseurseninhuurderden2014totdatumuitvraag.pdf
File 20170620BesluitWobverzoeknieuwbouwkazerneHarenmetbijlagen.pdf

Deel deze pagina op