Tekstgrootte
kleiner groter

Veiligheidsregio Groningen

Veiligheidsregio Groningen

Veiligheidsregio Groningen zorgt ervoor dat hulpverleners en bestuurders voorbereid zijn op rampen en calamiteiten. Het Veiligheidsbureau Groningen van de Veiligheidsregio regisseert en coördineert de multidisciplinaire samenwerking en heeft daarnaast verschillende uitvoerende taken.

Veiligheidsregio Groningen - Lees verder...

Bestuur Veiligheidsregio

Bestuur Veiligheidsregio
Vastgestelde verslagen
Besluitenlijsten
File Agenda AB
File 01OpleggervoorAB9meiFinancilejaarstukkengemeenschappelijkeregelingPGZ.pdf
File 01aToelichting_AB_Jaarverslag_enJaarrekening_VGR_2013versietbvAB9mei2014.pdf
File 01bJAARVERSLAGenJAARREKENINGVGR2013versietbvAB9mei2014.pdf
File 01cAccountantsverslagjaarrekening2013VGRtbvAB9mei.pdf
File 03conceptverslagAB11april2014.pdf
File 03presentielijstAlgemeenBestuur11april2014.pdf
File 05opleggerstrategschekoers.pdf
File 05aStrategischekoers.pdf
File 05bBijlageConceptAgendaVeiligheidsregios.pdf
File 05cBijlageAgendabrandweernederland.pdf
File 05dBijlageVoorwaartseAgenda.pdf
File 06opleggerbegroting.pdf
File 06abijlagetoelichting_raden_begroting_2015_VRG.pdf
File 06bBegrotingveiligheidsregio2015versieAB.pdf
File Besluitenlijst
File 02averslagAB9mei2014.doc.docx
File 02averslagAB9mei2014.pdf
File 02bVerslagABPGZgezamenlijkdeelVR.pdf
File 02cverslagAB11april2014.pdf
File 03aManagementsamenvattingTestrapportsysteemtest2013.pdf
File 03cBriefaanvoorzitterVB.pdf
File 04coordinerendfunctionarissen2014.pdf
File 05dRegionaalcrisisplan.pdf
File 05areactiedrenthe.pdf
File 05breactiefryslan.pdf
File 05creactieduitsland.pdf
File 06Notitieactualisatiebegroting.pdf
File 7abrieffinancilepositieVRGroningen.pdf
File 07bBegrotingveiligheidsregio2015versieAB.pdf
File besluitenlijst0704.pdf
File 09ABaccountant.pdf
File 20140110vastgesteldverslag2.pdf
File copy_of_20140110vastgesteldverslag2.pdf
File 20140221vastgesteldverslag2.pdf
File 20140411vastgesteldverslag2.pdf
File 20140509vastgesteldverslag2.pdf
File Regionaalcrisisplanvastgesteldop20140704.pdf
File 2conceptverslagABvergadering4juli.pdf
File 3briefpositieveiligheidsberaad.pdf
File 6MEMOABkostenregionalisering.pdf
File 7verordeningjeugdbrandweer.pdf
File 8handhavingsbeleidBRZO.pdf
File 10tussentijdserapportage.pdf
File 11vastgesteldevergaderplanning2015.pdf
File 8boplegnotitiecoordinerendBrzodirecteuren.pdf
File 2presentatiehuisvestingHandout.pdf
File 5VoortgangsrapportagekabinetsreactieEvaluatiecommissie_Hoekstra.pdf
File 12VoortgangsberichtStrategischeAgendaVeiligheidsberaad.pdf
File 4LMObriefBestuurMkNNenVR.pdf
File 4LMObriefduedilligence.pdf
File 5Opleggerveiligheidsregioinbeweging.pdf
File 5aDBmemoontwikkelingenVR12092014.pdf
File Besluitenlijst10oktober2014.pdf
File HandhavingsbeleidVeiligheidsregiosIndustrieleVeiligheid20142018.pdf
File Notitieactualisatiebegroting.pdf
File Tussentijdserapportage.pdf
File vergaderplanning2015.pdf
File copy_of_besluitenlijst0704.pdf
File 20140704vastgesteldverslag.pdf
File 2.strategischeagendacrisisbeheersing.pdf
File 4.verslagABvergadering10102014.pdf
File 6.voorzitterveiligheidsregio.pdf
File 8.leningBON.pdf
File 9.Normenkaderenverlengdboekjaar.pdf
File 10.rampbestrijdingsplanEnergyStock.pdf
File 11.Vereveningsfonds.pdf
File 10opleggerRBPEnergyStock.pdf
File 7huisvesting.pdf
File 2verslag12december2012.pdf
File 3auitfaseringWAS.pdf
File 3cBevindingenrapportagebevolkingszorg.pdf
File 4formatieplan2015.pdf
File 5actualisatiemandaatenvervangingsbesluit.pdf
File 6uitgangspuntenbegroting.pdf
File 7klachtenregeling.pdf
File 3b20150217Adviesbestuurinstellenberoepwinningsbesluit09.pdf
File besluitenlijstAlgemeenBestuur2022015.pdf
File 8aintrekkenRBPAvebeTAK.pdf
File besluitenlijstvoordewebsite.pdf
File 20141010vastgesteldverslag.pdf
File 2011212vastgesteldverslag.pdf
File 2conceptverslag202105.pdf
File 3cnotitiealarmeringenOOValert.pdf
File 3dconsultatieprogrammaplanInformatievoorziening.pdf
File 4bestuursbesluitafrondingjaarrekening2014.pdf
File 5jaarverslagenjaarrekening2014.pdf
File 6begrotingVRG2016.pdf
File 8BrandweerzorgEemsmond.pdf
File 10testrapportsysteemtest2014.pdf
File 11leidraadgezondheidskundigeadviseringpublieksevenementen.pdf
File 12nationaalcrisisplanstralingsincidenten.pdf
Besluiten 10 april 2015
File 3d bijlage programmaplan informatievoorziening
File 8briefEemsmond.pdf
File 7huisvestingenstemverhoudingen.pdf
File 20150220vastgesteldverslag.pdf

Deel deze pagina op

Document acties

Vacatures

Vind hier de vacatures van de Veiligheidsregio Groningen

Vacatures - Lees verder...

Relevante websites

Websites van organisaties die samenwerken in de veiligheidsregio en andere relevante websites.

Relevante websites - Lees verder...

20130618 - Sociaal Statuut VR Groningen definitief versie 18 juni 2013.pdf — PDF document, 140 kB (143966 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

20131219 Besluit aanwijzing toezichthouders.pdf — PDF document, 82 kB (84762 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

20140212a Mandaat- en vervangingsoverzicht VR Groningen versie 0 0 6.pdf — PDF document, 245 kB (251291 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

BB VR GR 2013 no 01; 20130618a Sociaal Statuut Veiligheidsregio Groningen.pdf — PDF document, 120 kB (123824 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

BB VR GR 2013 no 04; 20131206b Mandaatregeling Veiligheidsregio Groningen.pdf — PDF document, 141 kB (144637 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

BB VR GR 2013 no 07; 20131206e Treasurystatuut Veiligheidsregio Groningen.pdf — PDF document, 148 kB (151776 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

BB VR GR 2014 no 04; 20140110d Verlofregeling Veiligheidsregio Groningen.pdf — PDF document, 84 kB (86443 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

logo GKG

logo gemeentelijke kolom
logo GKG
Full-size image: 820.3 kB | View image Bekijken Download image Download

Deel deze pagina op

Document acties

vakspecialist DPOO tijdelijk extern.pdf — PDF document, 107 kB (110585 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Jurist arbeidszaken extern.pdf — PDF document, 98 kB (101134 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Mogelijke oorzaak aardbeving

Mogelijke oorzaak aardbeving
Full-size image: 281.2 kB | View image Bekijken Download image Download

Deel deze pagina op

Document acties

Tijdelijk Vakinhoudelijk medewerker Vakbekwaamheid.pdf — PDF document, 108 kB (111366 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Functioneel beheerder Personeelsadministratie 22-05-2015.pdf — PDF document, 112 kB (114882 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

vacature technisch tekenaar.pdf — PDF document, 112 kB (115383 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Vacature communicatiemedewerker.pdf — PDF document, 110 kB (112766 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Vacature communicatieadviseur.pdf — PDF document, 233 kB (239477 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Teamleider vakbekwaamheid.pdf — PDF document, 854 kB (875131 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Strategisch adviseur Financien.pdf — PDF document, 855 kB (875849 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Vacature teamleider vakbekwaamheid.pdf — PDF document, 392 kB (402305 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Vacature adviseur financien.pdf — PDF document, 380 kB (389376 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Functieomschrijving TLV.pdf — PDF document, 181 kB (185895 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Vakinhoudelijk medewerker Vakbekwaamheid Eemsdelta (tijdelijk).docx — application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 70 kB (71938 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Vacature veiligheidsconsultant 2 extern.docx — application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 72 kB (74439 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Vacature veiligheidsconsultant 2 extern.docx — application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 72 kB (74439 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Vacature veiligheidsconsultant 2 extern.docx — application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 72 kB (74439 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Vacature veiligheidsconsultant 2 extern.docx — application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 72 kB (74439 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Vacature technisch tekenaar.pdf — PDF document, 301 kB (308357 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Vacature vakspecialist expertise 1.pdf — PDF document, 311 kB (319313 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Vacature vakspecialist expertise 1.pdf — PDF document, 147 kB (150738 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Vacature teamleider expertise.pdf — PDF document, 181 kB (185418 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Functieomschrijving Teamleider Expertise.pdf — PDF document, 71 kB (73095 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Brandweerofficier 2016 Advertentie.pdf — PDF document, 78 kB (80654 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Vacature Vakinhoudelijk Medewerker Gebouwenbeheer april 2016.pdf — PDF document, 131 kB (134941 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

vacature extern Functieprofiel Adviseur Crisisbeheersing 02-05-2016.pdf — PDF document, 150 kB (154445 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Vacatures medewerkers Technische Dienst - juni 2016.pdf — PDF document, 320 kB (327696 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Vacature bestuurs-directiesecretaris.pdf — PDF document, 155 kB (159693 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

PosterSecretaris.pdf — PDF document, 239 kB (244961 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Clustercommandant.pdf — PDF document, 363 kB (372014 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

PosterTraineeComm2.pdf — PDF document, 322 kB (330280 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

PosterCoordinatorROT.pdf — PDF document, 881 kB (902387 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

PosterInfomanagerCOPI.pdf — PDF document, 882 kB (903279 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

PosterInfomanagerROT.pdf — PDF document, 881 kB (902598 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

PosterInkoop.pdf — PDF document, 209 kB (214401 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

PosterCrisisbeheersing.pdf — PDF document, 895 kB (916509 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Vacature Directeur Veiligheidsregio Groningen

PosterDirecteur.pdf — PDF document, 866 kB (887727 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Vacature Directeur Veiligheidregio

PosterDirecteur_Uploaden.pdf — PDF document, 866 kB (887592 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Vacature Directeur Veiligheidsregio

PosterDirecteur_Uploaden.pdf — PDF document, 866 kB (887592 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Vacature communicatiemedewerker

PosterMedewCommEXT.pdf — PDF document, 878 kB (900091 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Poster Consultant ext.pdf — PDF document, 871 kB (892048 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

PosterKwartiermakerEXT.pdf — PDF document, 875 kB (896615 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

PosterKwartiermakerEXT.pdf — PDF document, 875 kB (896615 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

PosterKwartiermakerEXT.pdf — PDF document, 875 kB (896615 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

PosterVakSpecExp1.pdf — PDF document, 845 kB (865448 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

PosterVeiligheidsconsultant2EXT.pdf — PDF document, 97 kB (99889 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

PosterVeilighConsultant 2 - Industrie.pdf — PDF document, 870 kB (891235 bytes)

Deel deze pagina op

Document acties

Deel deze pagina op