Artikel Bestuur Veiligheidsregio

Het Algemeen bestuur (veiligheidsbestuur) van Veiligheidsregio Groningen bestaat uit alle burgemeesters uit de provincie Groningen. De voorzitter van de veiligheidsregio is de burgemeester van de gemeente Groningen; de heer P.E.J. den Oudsten.

(Voor de vergaderingen zijn het Openbaar Ministerie en het Waterschap agendalid en de Provincie Groningen heeft een ambtelijke toehoorder namens de Commissaris der Koning).

Het Dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Groningen is als volgt samengesteld:

Dhr. Den Oudsten, voorzitter Veiligheidsregio
Dhr. Beukema, portefeuillehouder Crisisbeheersing
Dhr. Michels, portefeuillehouder Bedrijfsvoering
Dhr. Hoekstra, portefeuillehouder GHOR
Dhr. Kuin, portefeuillehouder Brandweer
Dhr. Hoekstra, portefeuillehouder Bevolkingszorg

Bij de vergaderingen van het het DB en het AB zijn daarnaast aanwezig:

Mw. Mansveld, directeur Veiligheidsregio
Dhr. Knoop, regionaal commandant Brandweer
Dhr. Wiertz, coördinerend gemeentesecretaris
Dhr. Rietveld, directeur publieke gezondheid
Mw. Lambeck, directie- en bestuurssecretaris

Vergaderstructuur

Het Dagelijks Bestuur vergadert ongeveer 2 weken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur. De vergaderingen van het Dagelijks bestuur zijn besloten; de vergaderingen van het Algemeen bestuur zijn openbaar. De agenda incl. de vergaderstukken van het Algemeen bestuur worden een paar dagen voor de vergadering op deze site gepubliceerd.

Vergaderplanning Algemeen Bestuur 2018

Vrijdag 16 februari 2018,  10.30 - 12.00 uur
Vrijdag 6 april 2018, 10.30 - 12.00 uur
Vrijdag 22 juni 2018, 10.30 - 12.00 uur
Vrijdag 2 november 2018, 10.30 - 12.00 uur
Donderdag 13 december 2018, 10.30 - 12.00 uur

Vergaderplanning Algemeen Bestuur 2019

Vrijdag 15 februari 2019, 10.30 - 12.00 uur
Vrijdag 5 april 2019, 10.30 - 12.00 uur
Vrijdag 28 juni 2019, 10.30 - 12.00 uur
Vrijdag 1 november 2019, 10.30 - 12.00 uur
Donderdag 12 december 2019, 10.30 - 12.00 uur 

Voor vragen over het bestuur kunt u terecht bij Sonja Smit of Paula Lambeck.